ص�حه اصلی محصولات ما اخبار درباره ما تماس با ما
شکایت
ضمن سپاس از اینکه شکایت خود را مطرح می‌نمائید، اطمینان داشته باشید که در کمترین زمان ممکن به شکایت شما رسیدگی و نتیجه آن به استحضار خواهد رسید.

سمت   نام شرکت/سازمان   نام شکايت کننده*
      شهرستان*   استان*
-
تلفن همراه   تلفن تماس   ايميل*

سمت
نام نماینده مشتری که بایستی هماهنگی با ایشان صورت گیرد

شماره تولید تاریخ تولید نام قطعه

موضوع شکايت
بسته بندی نامناسب   تاخیر در تحویل قطعه
حمل و نقل نامناسب   عدم انطباق قطعه با سفارش
مونتاژ نامناسب روی خودرو   دریافت قطعه خراب
رنگ نامناسب   تحویل نامناسب
عدم رسیدگی به شکایت   اشکال در صورتحساب/فاکتور

ساير موارد
توضيحات بيشتر
شرح شکايت

نوع درخواست شما از ما   تاریخ وقوع مشکل