ص�حه اصلی محصولات ما اخبار درباره ما تماس با ما
استخدام
برای همکاری با شرکت عطار یدک قطعه لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید.

بخش مورد نظر برای همکاری
*نام *نام خانوادگی *نام پدر
*کد ملی *شماره شناسنامه *تاریخ تولد      
*محل تولد *ملیت *دین
*جنسیت
*وضعیت تاهل تعداد فرزندان نفر افراد تحت تکفل نفر
نحوه تماس
*تلفن
موبایل
ایمیل
*آدرس
*سوابق تحصیلی
مقطع تحصیلی محل تحصیل رشته و گرایش تحصیلی معدل تاریخ اخذ مدرک
سوابق آموزشی
عنوان دوره آموزشی نام مؤسسه آموزشی سال برگزاری مدت دوره مدرک
سوابق شغلی
نام مؤسسه/شرکت سمت تاریخ تاریخ حقوق دریافتی (ریال) تلفن وضعیت موجود
از تا
علت ترک  

نام مؤسسه/شرکت سمت تاریخ تاریخ حقوق دریافتی (ریال) تلفن وضعیت موجود
از تا
علت ترک  

مهارتهای شخصی
نوع مهارت مدت تجربه میزان مهارت دوره
آشنايی با زبان
زبان خارجی خواندن نوشتن و درک مطلب صحبت کردن
*حقوق درخواستی  ریال
سایر توضیحات